3D EKSPERT Graphisoft Community TASUTA objektid BIMx Twinmotion Artlantis SOLIBRI AxisVM ArchiFrame ArchiLogs Videod logi sisse
3D EKSPERT

BIM tarkvara arhitektidele - projekteerijatele

ArchicadSOLIBRIBIMcloudBIMxTwinmotionArtlantisArchiFrameAxisVMKoolitusAbikeskusLisad
vahejoon

Koolitus

ülevaadeKURSUSEDõppeVIDEODõppeJUHENDIDGraphisoft Learn
proovi ARCHICAD-i proovi SOLIBRI-t proovi AxisVM-i
videokogumikud videod abi otsi
järgmine

1/62 - MORPH mõiste

morph-moisteMORPH töövahendil puuduvad geomeetrilised piirangud; iga serv, nurk ja tahk on liigutatav ja vabalt muudetav ning materjale võib häälestada igale tahule eraldi. Ei ole vaja GDL programmeerimist ega spetsiaalsete kujundite importimist teistest 3D programmidest. MORPH elemendid on täisväärtuslikud ArchiCAD komponendid, mis on nähtavad kõikidel ArchiCAD vaadetel ja materjalide väljavõtetel ning neid võib klassifitseerida konstruktsiooni või MEP ekspordiks. Kõik see teeb uuest MORPH töövahendist terviklahenduse suvalist tüüpi kohandatud kujundite loomiseks. Muutke suvaline olemasolev objekt, element või elementide grupp MORPH elemendiks, seejärel salvestage suvalist tüüpi GDL objektina või kasutage seda edasi kui töödeldavat MORPH elementi. Kõiki tüüpi 3D elemente on võimalik muuta täisväärtuslikeks MORPH elementideks, mille kõik küljed, servad ja punktid ja loendatavad parameetrid on vabalt töödeldavad.

ArchiCAD 16 - MORPH

morph-moiste
MORPH mõiste
ac16-morph-01
11 aastat tagasi · vaatamisi 195317
ArchiCAD 16 toob kasutusse uue MORPH töövahendi pakkumaks suuremat disaini vabadust.
ac16-morph-02
11 aastat tagasi · vaatamisi 22919
MORPH elemendid koosnevad ühest või mitmest alam-elemendist igas võimalikus kombinatsioonis: ruumipunktid, servad, tasapinnad.
ac16-morph-03
11 aastat tagasi · vaatamisi 14707
Esimene MORPH töövahendi geomeetria meetod on polügooni loomine. Selle meetodi abil luuakse polügooni kujuliselt üksteise järel MORPH elemendi servad.
ac16-morph-04
11 aastat tagasi · vaatamisi 18950
Polügooni kujuline MORPH element ei pea olema piiratud ühele tasapinnale. MORPH polügooni suvaline punkt võib paikneda suvalises ruumipunktis.
ac16-morph-05
11 aastat tagasi · vaatamisi 23075
Tasapinnaliste MORPH elementide loomiseks on neli erinevat geomeetria meetodit: "Rectangular" või "Rotated Rectangular", mis loovad sirgeid tasapinnalisi servi, "Centerpoint and Radius" ja "Circumference" mis loovad kaares tasapinnalisi servi.
ac16-morph-06
11 aastat tagasi · vaatamisi 8498
Box meetodi abil saab luua risttahukaid. Esimesed kaks klikki panevad töö tasapinnal paika ortogonaalse ristküliku ja kolmas klikk defineerib risttahuka kõrguse.
ac16-morph-07
11 aastat tagasi · vaatamisi 94857
Viimane MORPH töövahendi geomeetria meetod on Revolved meetod. See protsess on kolme etapiline: esiteks peame joonestama töö tasapinnale profiili polügooni.
ac16-morph-08
11 aastat tagasi · vaatamisi 16184
Kõik MORPH elemendid koosneva alam-elementidest ja neist igat-ühte võib omakorda töötlemiseks välja valida.
ac16-morph-09
11 aastat tagasi · vaatamisi 9278
Korraga on võimalik töötlusteks välja valida ühe MORPH elemendi mitu alam-elementi.
ac16-morph-10
11 aastat tagasi · vaatamisi 14715
MORPH elemendi iga alam-elementi on igal ajal võimalik kustutada eemaldades need MORPH elemendi geomeetriast.
ac16-morph-11
11 aastat tagasi · vaatamisi 16390
MORPH elemendile on võimalik lisada suvalist geomeetriat nagu servad, pinnad ja tahked kehad.
ac16-morph-12
11 aastat tagasi · vaatamisi 6329
Nagu kõikidele 3D kontruktsiooni elementidele, on ka MORPH elemendile võimalik määrata z-teljel paiknemise väärtus. Seda nimetatakse baaskõrguseks.
ac16-morph-13
11 aastat tagasi · vaatamisi 8793
MORPH elemendi kujutis korruseplaanil on tõetruu 3D vertikaalne projektsioon, just nii nagu see on ka komplekssete katuste ja koorikute puhul.
ac16-morph-14
11 aastat tagasi · vaatamisi 8222
Materjalide valiku nupp MORPH Settings dialoogis määrab MORPH elemendi baasmaterjali. Vaikimisi kõik näidatakse 3D's kõik MORPH elemendi tahud selle materjaliga.
ac16-morph-15
11 aastat tagasi · vaatamisi 8808
MORPH elemendi servadel on kolm võimalikku staatust, mis määravad ära nende nähtavuse ja rolli tahkude genereerimisel.
ac16-morph-16
11 aastat tagasi · vaatamisi 11475
MORPH elemendi vaikimisi Texture Mapping tüüp on risttahuka meetod. Selle meetodi järgi kantakse rastrid igale tahule horisontaalselt või vertikaalselt ja seda isegi kaldu olevate tahkude puhul.
ac16-morph-17
11 aastat tagasi · vaatamisi 13110
MORPH elemendi iga tahu rastri alguspunkti ja suunda saab valida, muuta, ümber häälestada või lähtestada.
ac16-morph-19
11 aastat tagasi · vaatamisi 5957
MORPH elemendi iga punkti võib vabalt liigutada suvalisse asukohta ruumis kas töötluspinna abil kasutades olemasolevaid teistele elementidele kuuluvaid punkte, servi või pindasid.
morph-varjud
11 aastat tagasi · vaatamisi 9927
ArchiCAD 16 uued omadused - MORPH töövahendi häälestused Setting Shadow Casting ja Reception for Morphs
ac16-morph-20
11 aastat tagasi · vaatamisi 10595
MORPH elemendi igat nurka võib töödelda Fillet või Chamfer käsuga. See töötab sarnaselt polügonaalsetele elementidele.
ac16-morph-21
11 aastat tagasi · vaatamisi 6439
MORPH elemendi igasse serva suvalisse ruumipunkti võib lisada uusi punkte.
ac16-morph-22
11 aastat tagasi · vaatamisi 6456
MORPH elemendi iga serva võib muuta kaarjaks. MORPH elemendi geomeetria genereeritakse vastavalt ümber.
ac16-morph-23
11 aastat tagasi · vaatamisi 6298
MORPH elemendi igat serva võib töödelda Fillet või Chamfer meetoditega üksikult või koos teiste servadega.
ac16-morph-24
11 aastat tagasi · vaatamisi 5554
MORPH elemendi igat serva võib töödelda nihke (Offsett) meetodiga. See töötab sarnaselt 2D režiimis polügooni servade Offset meetodiga töötlemisele.
morph servade nihutamine
11 aastat tagasi · vaatamisi 4298
ArchiCAD 16 uued omadused - MORPH töövahendi kõikide Morph servade nihutamine (Offsetting)
Morph elemendi kõikide pindade servasid saab nihutada (offset) ühe sammuga ja see töötab sarnaselt polüjoonte servade töötlemisele 2D's. See käsk tekib kui te klikite ka tipul või serval.
ac16-morph-26
11 aastat tagasi · vaatamisi 18642
Üks spetsiaalselt MORPH elementide manipuleerimiseks mõeldud käsk on PUSH/PULL.
morph toru
11 aastat tagasi · vaatamisi 46764
ArchiCAD 16 Uued omadused - MORPH Töövahendi abil saab luua torusid.
ac16-morph-28
11 aastat tagasi · vaatamisi 19850
MORPH elemendi Pet Palette tööriistakastis oleva Bulge käsuga saab kasvatada MORPH elemendi igale küljele kühmu või nõgususe.
ac16-morph-29
11 aastat tagasi · vaatamisi 4556
MORPH elementide servade häälestust saab kohandada. Kolm võimalikku servade valikut on: Hard (nähtav joon ja tahud moodustavad nähtava nurga), Hidden (joon nähtamatu kuid tahud moodustavad nähtava nurga) ja Soft (joon nähtamatu ja tahud moodustavad kumeruse).
ac16-morph-30
11 aastat tagasi · vaatamisi 5762
MORPH elemendi tahkude materjali ja rastri häälestused võib paika panna individuaalselt.
ac16-morph-31
11 aastat tagasi · vaatamisi 4676
MORPH elemendi alam-elemente on võimalik 3D aknas liigutada. See käsk töötab servade ja tahkude korral, sest Move Node on eraldi käsk Pet Palette tööriistakastis punktide ümber paigutamiseks.
ac16-morph-32
11 aastat tagasi · vaatamisi 11921
Lisaks sellele, et MORPH elemendid on vabalt pööratavad on vabalt pööratavad ka nende alam-elemendid. See käsk töötab servade ja tahkudega.
ac16-morph-33
11 aastat tagasi · vaatamisi 3120
MORPH elemendi alam-elementide peegeldamine 3D aknas toimib sarnaselt kõigile teistele elemendi tüüpidele. Lisaks sellele on võimalik peegeldada MORPH elemendi kõiki alam-elemente.
ac16-morph-34
11 aastat tagasi · vaatamisi 3066
MORPH elemendi alam-elementide paljundamine 3D aknas toimib sarnaselt kõigile teistele elemendi tüüpidele. Lisaks sellele on võimalik paljundada MORPH elemendi kõiki alam-elemente.
ac16-morph-35
11 aastat tagasi · vaatamisi 5802
Pet Palette tööriistakastis asuv uus Box Stretch käsk on ainult MORPH elementide jaoks.
ac16-morph-36
11 aastat tagasi · vaatamisi 3009
Stretch Box (venitamise kast) kuvamisel töötab venitamine väikeste erinevustega olenevalt sellest kas venitamise operatsiooni alustamisel haaratakse venitamise kasti nurgast, servast või tahust.
ac16-morph-37
11 aastat tagasi · vaatamisi 5908
Peale Box Stretch käsu aktiveerimist venitamise kasti kuvamist, klikkige kasti serval ning alustage venitamist. Sellisel juhul venitatakse kasti servast, mis on kasutaja poolt klikitud serva vastas.
ac16-morph-38
11 aastat tagasi · vaatamisi 3563
Peale Box Stretch käsu aktiveerimist venitamise kasti kuvamist, klikkige kasti tahul ning alustage venitamist. Sellisel juhul venitatakse kasti tahust, mis on kasutaja poolt klikitud tahu vastas ning venitamine saab toimuda ainult ühes suunas.
ac16-morph-39
11 aastat tagasi · vaatamisi 3420
MORPH elemente saab venitada kõiki kolme telge mööda. Lisaks sellele on võimalik venitada MORPH elemendi alam-elemente.
ac16-morph-40
11 aastat tagasi · vaatamisi 29602
Korraga on võimalik välja valida rohkem kui üks MORPH elementi ja käivitada nende suhtes Box Stretch käsk.
ac16-morph-41
11 aastat tagasi · vaatamisi 4873
MORPH elementide Box Stretch meetodiga töötlemisel on venitamiseks kasutatavad kõik tavaliselt 3D elementide loomiseks mõeldud sisestamise meetodid.
ac16-morph-42
11 aastat tagasi · vaatamisi 2687
MORPH elemendi Box Stretch meetodiga töötlemisel toimub käskluste sisestamine, nii nagu teistelgi juhtudel, kursori asukoha järgi tööpinnal (Editing Plane). Kui kursor tunneb ära nurga, serva või teise elemendi punkti, siis võetakse see käskluse sisestamisel aluseks.
ac16-morph-43
11 aastat tagasi · vaatamisi 3895
Venitamise kast on vaikimisi vertikaalselt seisev risttahukas, aga see võib olla ruumis suvalise orientatsiooniga, sest selle orientatsioon on seotud tööpinna (Editing Plane) orientatsiooniga.
ac16-morph-44
11 aastat tagasi · vaatamisi 22119
Tükeldamise käsu funktsionaalsust on ArchiCAD 16's veelgi täiustatud. Kui tükeldamise käsk aktiveeritakse 3D aknas, kuvatakse pärast esimese tükeldamise tasapinna (Splitting Plane) punkti määramist punast värvi tükeldamise tasapinna kohene tagasiside.
ac16-morph-45
11 aastat tagasi · vaatamisi 8003
ArchiCAD 16's on Solid Element Operations tööriistaribal kaks uut nuppu, mis on seotud MORPH elementidega.
ac16-morph-48
11 aastat tagasi · vaatamisi 17600
MORPH elemente on võimalik luua teistest konstruktsiooni elementidest. Seda juhul kui soovite luua kohandatud geomeetriat, mis ei ole võimalik olemasolevate elemendi tüüpide puhul.
ac16-morph-49
11 aastat tagasi · vaatamisi 36286
MORPH elemendi loomiseks on võimalik kasutada võlukepikese tööriista. Seda võib kasutada nii korruseplaanil, lõigetel ja vaadetel.
ac16-morph-50
11 aastat tagasi · vaatamisi 5076
Solid Element Operation abil on võimalik liita kahte või enamat konstruktsiooni elementi üheks MORPH elemendiks. Valitud elemendid võivad olla suvalist tüüpi: teiste hulgas ka MORPH elemendid.
ac16-morph-51
11 aastat tagasi · vaatamisi 36270
Solid Element Operations käsuga MORPH elementi töödeldes on võimalik MORPH elemendist lahutada erinevate elementide geomeetriaid.
ac16-morph-52
11 aastat tagasi · vaatamisi 6330
Kahe või enama elemendi geomeetriatest võib intersect meetodi abil luua uue MORPH elemendi. Uus MORPH element genereeritakse valitud elementide kehade ühisosast.
ac16-morph-53
11 aastat tagasi · vaatamisi 6770
Iga MORPH element võib olla tahke ehk seest täis, või seest tühi, kui ta koosneb ainult pindadest.
ac16-morph-54
11 aastat tagasi · vaatamisi 10751
Kui MORPH elemendi keha teha kinniseks, muutub ta Info Box dialoogi alusel tahkeks kehaks.
ac16-morph-55
11 aastat tagasi · vaatamisi 44574
MORPH elemendid võivad olla kas tahked MORPH elemendid või pinna järgi MORPH elemendid ning alati võib konverteerida ühte teiseks. Peamiseks reegliks on, et MORPH element on tahke kui kõik tema küljed on suletud.
ac16-morph-56
11 aastat tagasi · vaatamisi 28445
MORPH elemendi servade kaarjateks muutmiseks ja seejärel liitmiseks tuleb valida vähemalt kaks lähiserva ja valida menüüst käsud Design... Modify Morph... Curve and Merge Edges. Valitud servad töödeldakse selliselt, et nad moodustavad ühe sujuva kaare.
ac16-morph-57
11 aastat tagasi · vaatamisi 16489
MORPH elemendi külgede sujuvamaks muutmiseks ja ühendamiseks tuleb välja valida vähemalt kaks lähestikku külge ja valida menüüst käsud Design... Modify Morph... Smooth and Merge Faces.
ac16-morph-58
11 aastat tagasi · vaatamisi 37010
MORPH elemendi või MORPH elemendi alamelemendi segmentideks jaotamise taset saab häälestada. Seda käsku saab kasutada kaarjate servade või kaarjate tahkude puhul.
ac16-morph-59
11 aastat tagasi · vaatamisi 4081
MORPH elemendi alamelementide töötlemisel võib juhtuda, et erinevad MORPH elemendi geomeetria osad lõikuvad omavahel. Selliseid lõikejooni ei genereerita ega kuvata.
ac16-morph-60
11 aastat tagasi · vaatamisi 16103
Peidetuid ja sujuvaid (Soft) servasid vaikimisi ei kuvata ja neid ei ole võimalik ka välja valida.
ac16-morph-61
11 aastat tagasi · vaatamisi 7377
MORPH elemendi alamelementide leidmiseks ja väljavalimiseks saab kasutada Find & Select Palette dialoogi samal viisil nagu kõigi teiste elemendi tüüpide puhul.
ac16-morph-62
11 aastat tagasi · vaatamisi 7593
MORHP elementide parameetrite üleviimist võib käivitada samade klahvikombinatsioonidega. Alamelementide välja valimiseks on ArchiCAD 16's olemas uus valiku meetod.
ac16-morph-63
11 aastat tagasi · vaatamisi 7625
MORPH elemente on võimalik sildistada nii nagu teisigi konstruktsiooni elementide tüüpe. Settings dialoogi Listing and Labeling leht sisaldab selleks samu valikuid.
Videotega seotud sildid:
3D animatsioon ARCHICAD ArchiCAD 15 ArchiCAD 16 arhitekt Arhitektuur BIM CAD disain eksport GDL GRAPHISOFT hoone katused komponendid konstruktsioonid koorik materjal MEP modelleerimine MORPH mudel mudelprojekteerimine objektid projekteerimine spetsifikatsioon tekstuur telg texture tööpind tööprotsess torustik vaade valgus vari vorm
vahejoon
3D Ekspert OÜ
Vana-Lõuna 27
10134 Tallinn, EESTI (Estonia)
tel (+372) 50 37 624
info@3dekspert.ee
Abivahendid
Download ARCHICAD
BIM koolitus
õppeVIDEOD
õppeJUHENDID
onlain SEMINARID
Kogukonnad
Community
Twitter
Facebook
Youtube
LinkedIn
Info
hinnapäring / tellimine
pakkumised
uudised
sildipilv
nõuded süsteemile