3D EKSPERT Graphisoft Community TASUTA objektid BIMx Twinmotion Artlantis SOLIBRI AxisVM ArchiFrame ArchiLogs Videod logi sisse
3D EKSPERT

BIM tarkvara arhitektidele - projekteerijatele

ArchicadSOLIBRIBIMcloudBIMxTwinmotionArtlantisArchiFrameAxisVMKoolitusAbikeskusLisad
vahejoon

Abikeskus

AbikeskusOpen BIM põhitõedOpen BIMBIM tööprotsessBIM programmARCHICAD IFC ühilduvus
proovi ARCHICAD-i proovi SOLIBRI-t proovi AxisVM-i

IFC'l põhinev andmete vahetus

Graphisoft osaleb aktiivselt IAI (International Alliance for Interoperability, BuildingSMART) organisatsioonis alates aastast 1996 ja toetab IFC (Industry Foundation Classes) standardit. See võimaldab ARCHICAD'l kommunikeeruda teiste erialadega hoone mudeli kontekstis ja kooskõlastada hoone projekte täielikult 3D keskkonnas.
vahejoon
Bond Bryan Architects

Korduma kippuvad küsimused

Mis on IFC ja MVD? Kes toetab IFC formaati? Millist informatsiooni IFC mudel sisaldab? Mida tähendab "referentskontseptsioon"? Milliseid funktsioone ARCHICAD toetab IFC abil? Milliste meetoditega saab importida IFC faili programmi ARCHICAD? Mida tähendab "tuvasta muutusi IFC mudeli versioonis" funktsioon? Mis IFC versioone ARCHICAD toetab? Mis vahe on erinevatel IFC 2x3 formaatidel? Kas kiirsidemed töötavad IFC failidega? Kuidas saab kontrollida IFC mudeli ekspordi tulemusi? Kus leida lisainfot IFC ja erialade vahelise andmete vahetusega töövoo kohta?
vahejoon

Mis on IFC ja MVD?

IFC failiformaat on ISO sertifitseeritud ja välja töötatud IAI (BuildingSMART) poolt. IFC on ainus BIM (Building Information Modeling) poolt kasutatav avatud ja standardne 3D objekt orienteeritud andmevahetus formaat. IFC on saadaval tasuta kõigile tarkvara tootjatele.
IFC tagab 3D geomeetrilise kuju ja haldab standardseid ja kohandatud andmeid, nagu materjalid, profiilid ja funktsioonid, kõikide projekti elementide kohta. Erinevate erialade poolt kasutatavad tarkvaralahendused saavad kergesti IFC andmebaasist filtreerida ja identifitseerida asjakohast eriala spetsiifilist informatsiooni.
Kooskõlastamise vaade oli esimene buildingSMART International poolt välja töötatud mudeli vaate definitsioon (Model View Definition - MVD). Praegusel hetkel on see kõige laiemalt kasutusel olev vaade IFC skeemist. Kooskõlastamise vaate põhiliseks eesmärgiks on võimaldada hoone informatsiooni mudelite jagamist arhitektuuri, konstruktsiooni ja tehnosüsteemide vahel. See sisaldab konstruktsioonide kirjeldusi ja ehituselementide definitsioone, mis on vajalikud projekteerimis informatsiooni kooskõlastamiseks erinevate erialade vahel. IFC2x3 koskõlastamise vaade on sisse ehitatud ja vaikimisi standard programmis ARCHICAD.
Kooskõlastamise vaade - pinnageomeetria (Coordination View - Surface Geometry) on lihtsustatud avaldamise formaat. See formaat on sobiv vaatamiseks (sest kõik IFC vaatamiseks mõeldud programmid toetavad seda), projekteerimise koostööks ja kokkupõrgete vältimiseks. "Kooskõlastamise vaade - pinnageomeetria" tähendab, et kõik elemendid eksporditakse koos oma BREP (boundary representation - piirnevate osade kujutamine) geomeetriaga. Tänu lõikepindadele, ühendustele ja tahkete kehade vahelistele operatsioonidele, saavutab see meetod kõige parema tulemuse elementide tegeliku kuju edastamisel. Samas kaovad elemendi parameetrid, sest IFC failidest imporditavad BREP elemendid muundatakse mitte-muudetavateks elementideks.
On olemas veel terve rida mudeli vaate definitsioone (tavaliselt on need kooskõlastamise vaate edasiarendused), mis on määratletud buildingSMART International'ga mitte seotud organisatsioonide ja arendus meeskondade poolt. Näiteks "Concept Design BIM 2010" MVD, mis on kasutusel General Services Administration (US GSA), Statsbygg (Norra) ja Senate Properties (Soome) poolt. Teine näide on "FM Handover" MVD, mis töötati välja buildingSMART poolt, et vahetada kinnisvara halduse informatsiooni hoone mudelite vahel, mis samuti väljastab algandmeid COBie2-nõuetega dokumentatsioonide jaoks. Täiendavad MVD vaated vajavad programme, mis väljastaks IFC andmeid kooskõlastamise vaate standardi väliselt - selliste täiendavate andmete hulka kuuluvad klassifikatsiooni viited, ruumi valdaja, kasutaja ja spetsiifilised omaduste kogumid ning omadused. ARCHICAD IFC kasutajaliides võimaldab defineerida, eksportida ja importida neid andmete tüüpe. Selle tulemusel võivad kasutajad näiteks täita GSA-spetsiifilise klassifikatsiooni vastavalt UniFormat ja erinevatele OmniClass klassidele.
Kõiki mudeli vaate definitsioone võib laiendada lisa mudeli vaate definitsioonidega, mis toetavad täiendavaid andmevahetus nõudeid:
·
materjalide väljavõtte (Quantity Take-off) lisavaade võimaldab edastada kõikide ruumi ja hoone elementide koguseid

·
ruumi piiride (Space Boundary) lisavaade seob ehitus elemente ruumiga, et võimaldada soojus ja energia analüüse

·
2D annotatsioonide (2D Annotation) lisa vaade toetab hoone mudeli täiendavate 2D elementide ja annotatsioonide vahetust

ARCHICAD toetab kõiki neid lisa andmete tüüpe.
Lisainformatsiooni saamiseks külastage:
·
www.buildingsmart.com

·
MVD vaated

·
ARCHICAD ja COBie


Kes toetab IFC formaati?

IFC platvormi abil saab ARCHICAD suhelda suure hulga kontruktsiooni, mehhaanika ja energia analüüsi aplikatsioonidega.
Vaadake allpool olevatelt lehtedelt või küsige oma nõustajatelt erinevate aplikatsioonide IFC ühilduvuse kohta:
·
buildingsmart-tech.org

·
en.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes

·
www.ifcwiki.org


Millist informatsiooni IFC mudel sisaldab?

·
Hoone hierarhia (projekt, asukoht, hoone, korrus, element, ruum jne)

·
Elemendi tüüp (sein, põrand, post, tala, katus, trepp, tsoon jne)

·
Toote tüüp (seina tüüp, põranda tüüp, akna tüüp, ukse tüüp jne)

·
Geomeetria

·
Kihtide süsteem

·
Standardsed ja kohandatud IFC omadused (materjal, värv, ristlõiked, tulekindlus jne)

·
Elementide või funktsioonide klassifikatsioonid, mis põhinevad erinevate maade standarditel (Uniclass, OmniClass jne)

·
Ühendused

·
Määrangud (grupid, süsteemid, tsoonide grupid jne)

·
jne


Mida tähendab "referentskontseptsioon"?

Iga eriala vastutab oma isikliku mudeli loomise eest. "Referentsmudel" tähendab, et eriala - näiteks konstruktor - kasutab arhitektuurset mudelit alusena konstruktsiooni mudeli loomisel. Samal ajal kui konstruktsiooni mudel luuakse iseseisva mudelina, võetakse algne projekteerimise informatsioon üle arhitektuursest mudelist.
Nende kahe eriala projekteerimise kontseptsioonid on erinevad. Näiteks kui arhitekt projekteerib kahekorruselise posti ühe katkematu elemendina, siis insener kahe eraldi konstruktsiooni elemendina defineerides ka nende materjali ja ristlõike.
Et selliseid mudelite vahelisi erinevusi (ja erinevate erialade vastutusalasid) saaks efektiivselt hallata, on vajalik ühe eriala mudeli töötlemine lukustada kui seda vaadeldakse teise eriala keskkonnas. Samas peavad mudeli elemendid ja andmed oleva vajaduse korral kättesaadavad. IFC täidab kõik sellised nõuded.
Alates ARCHICAD 14'st, on programmi IFC kasutajaliides lisaks lihtsusele põhinenud just referentsmudeli kontseptsioonil. Arhitektuursele mudelile lisatud IFC mudeli elemendid funktsioneerivad kui kaitstud referentselemendid. Nad on määratud kihtidele erinevate lõikumis prioriteetidega ja kõik nendega seotud andmed on kättesaadavad. Elemendid ise on lisatavad arhitektuursele mudelile: kui importida mudel IFC teel ARCHICAD'i, siis imporditud elemente tõlgendatakse automaatselt loomulike ARCHICAD elementidena (ARCHICAD post, tala, põrand, sein, trepp jne). Järelikult saab vajaduse korral imporditud elemente ka kohe töödelda.

Milliseid funktsioone ARCHICAD toetab IFC abil?

ARCHICAD sisaldab arvukalt töövahendeid ja lihtsat kasutajaliidest, et toetada erialade vahelist IFC põhist koostööd. Lisainformatsiooni saamiseks ARCHICAD'i IFC alaste oskuste kohta lugege alljärgnevaid artikleid:
·
ARCHICAD ja IFC - 3D-l põhineva koostöövõime saavutamine (ArchiMAG 3/2011, oktoobri number)

·
Open BIM: Järgmine peatükk - uued IFC arengud programmis ARCHICAD 16 (ArchiMAG 3/2012, oktoobri number)

Kõige tähtsamad omadused on järgmised:
·
Elementide klassifikatsioon
Täpsemaks mudeli kaardistamiseks saab klassifitseerida ARCHICAD elemente nende "IFC tüübi" alusel. Samal ajal kui igal ARCHICAD'i elemendi tüübil on oma vaikimisi IFC vaste (mida kasutatakse kui valida "automaatne" reziim), võib igale IFC tüübile määrata ka konkreetse elemendi - näiteks, kui kasutada ühte töövahendit teist tüüpi elementide loomiseks - põranda töövahendit, et luua lagesid jne.
Tehes koostööd konstruktsiooni partneritega, võib kandvatele ehituselementidele lisada "konstruktsiooni funktsioon" (Structural Function) klassifikatsiooni. See võimaldab eksportida IFC mudelist ka ainult kandvaid elemente, mis teeb koostöö ladusamaks.
"Asukoht" (Position) klassifikatsioon võimaldab saata partneritele (näiteks energiaarvutused) mudelit, milles on võimalik eristada elemente nende asukoha järgi (sise või välis) hoones.
Referentsklassifikatsiooni (IfcClassificationReference) võib kasutada jagamaks IFC elemente kategooriatesse. Kõikidele projekti elementidele (nagu hoone, korrused, hoone elemendid, tsoonid) saab määrata referentsühiku identifikaatori, klassifikatsiooni nimetuse omaduse ja teisi valikulisi parameetreid. Näiteks klassifitseerida hoone ja ruumi elemente OmniClass, Uniclass alusel.
Kasutage IFC määranguid (grupid, tsoonid, süsteemid, ruumi valdajad ja kasutajad), et defineerida erinevate projekti elementide vahelisi suhteid. Iga määrangu tüüp saab omada omi tunnuseid ja standardseid/kohandatud IFC omadusi.

·
IFC andmete haldamine
IFC andmete lihtsat haldamist saab teostada nii elemendi tasemel (Element Settings all) kui ka projekti tasemel (IFC Manager abil), nii Teamwork kui ka soolo projektide puhul.
Kuna IFC omadused on ARCHICAD'i jaoks rakendussisesed, siis kasutatavad on järgmised funktsioonid:

Find & Select käsk otsib kõikide elementide IFC omadusi.

Interaktiivsed elementide andmetabelid kuvavad kõikide elementide IFC omadusi.

Parameetrite üleskorjamise-süstimise kiirkäsk (Pick up/Inject Parameters) ja Copy-Paste kannavad IFC omadusi ühelt elemendilt üle teisele.

Kiirsidemetega moodulite IFC sisu on võimalik pärida ja kuvada.

Võimalik on ARCHICAD korduselementide omaduste ja standardsete/kohandatud IFC omaduste vaheliste erinevuste kaardistamine.

jne

·
Lahendused erinevate töövoogude jaoks
ARCHICAD pakub lahendusi erinevateks töövoogudeks: referentsmudeli kontseptsioon (Merge and Hotlink); ava IFC kui eraldi uus projekt (Open); "võrdle ja liida" imporditud mudelite versioone (Detect IFC Model Changes); ja filtreeritud või kogu mudeli eksport (Save as).
Iga lahendus toetab kõiki IFC faili versioone: IFC, IFCXML ja IFCZIP.
Eeldefineeritud ja kohandatavad tõlkijad pakuvad kasutajasõbralikku "ühe klikiga" IFC import/eksporti ja optimiseeritud andmete edastamist suuremate (Tekla Structures, Revit jne) ja kohalike konstruktor tarkvarade vahel.

·
Mudeli eksport
Kogu ARCHICAD projekt või selle filtreeritud sisu on eksporditav IFC formaati. Filtreerimist on võimalik teha valides elemente projekti vaates, nähtavatel kihtidel, korrustel, haldusalas (konstruktsioon, HVAC), nende tüüpide alusel (postid, talad) jne.
Kasutage "lihtsustatud BREP" (piirnevate osade kujutamine) geomeetria eksporti näiteks IFC vaatamiseks mõeldud programmidesse, mis annab tulemuseks täpse geomeetrilise ülevaate elementide ristumistest ja tahkete kehade vahelistest operatsioonidest, ilma et see sisaldaks elementide kõiki omadusi.

·
Mudeli import
Teistest aplikatsioonidest saadud IFC mudel konverteeritakse alati ARCHICAD'i rakendussisesteks elementideks. Samal ajal on võimalik imporditud elemente kasutada viidetena, kuna neid on võimalik automaatselt paigutada oma kaitstud kihtidele (lukustatud, et vältida töötlemist). Kuna uued elemendid ja muudatused konverteeritakse rakendussisesesse formaati muutuvad nad arhitektuurse mudeli aktiivseks osaks, mis samal ajal säilitavad oma konstruktsiooni mudelist saadud omadused (materjal, profiil).

·
IFC mudelite publitseerimine
Publitseerijas võib IFC mudeleid koos erineva sisuga eksportida teiste erialade jaoks ainult ühe kliki abil (näiteks kandekonstruktsioonid konstruktsiooniinseneridele, kogu mudel MEP inseneridele).

·
Tuvasta IFC mudeli versiooni muutuseid
Osana IFC mudelil põhineva andmevahetuse töövoost võimaldab ARCHICAD võrrelda kahte järgnevat IFC mudeli versiooni, et lisada või loendada tuvastatud muutuseid aktiivses ARCHICAD mudelis (kasutades Mark-Up töövahendit).


Milliste meetoditega saab importida IFC faili programmi ARCHICAD?

·
Kasutage IFC mudeli sisu (või osa sellest) aktiivsele ARCHICAD projektile lisamiseks Merge käsku. Ühendatud (Merged) mudeli andmed konverteeritakse ARCHICAD'i rakendussisesteks elementideks, mida võib siis kasutada kas kaitstud või töödeldava viitena. Viitena kasutatav imporditud sisu, eraldatakse ülejäänud projekti elementidest ja seda võidakse kuvada eraldi või koos originaalse projekti andmetega valides erinevate visualiseerimise tehnikate vahel.

·
Open käsk avab IFC mudeli eraldi ARCHICAD failina, iseseisvana teistest hetkel ARCHICAD's avatud projektidest. Seda imporditud faili (või osa sellest) võib hiljem lisada teisele ARCHICAD projektile viitena kiirsidemetega moodulile.


Mida tähendab "tuvasta muutusi IFC mudeli versioonis" funktsioon?

"Tuvasta muutusi IFC mudeli versioonis" funktsiooniga tuvastab ARCHICAD kahe erinevast versioonist IFC mudeli vahel geomeetrilisi erinevusi. Täpsemalt seletades võrdleb see kahte IFC faili, mis on sama projekti kaks erinevat versiooni vastavalt elementide IFC globaalsetele unikaalsetele identifikaatoritele. Võrdluse tulemusel leitakse uued, kustutatud ja muudetud elemendid. Elemendid, mis on muudetud, genereeritakse ja ühendatakse aktiivse projektiga (võib ka olla tühi projekt). Muudatusi võib vaadelda ja hallata ARCHICAD Mark-Up töövahendi abil nii 2D kui ka 3D keskkonnas.

Mis IFC versioone ARCHICAD toetab?

IFC (Industry Foundation Classes) on openBIM avatud ja neutraalne andmete formaat. ARCHICAD toetab kõige uuema IFC versiooni importi, eksporti ja andmete struktuuri: IFC2x väljaanne 3 (kolmas versioon IFC 2x platvormist, IFC2x3 lühendina).

Mis vahe on erinevatel IFC 2x3 formaatidel?

·
IFC: originaalne tavaline kokkupakkimata formaat

·
IFCXML: soovitatud arhitektidele kellede partnerid tarkvara ei loe originaalset .ifc formaati aga valdab .xml andmebaase (nagu eelarve, energiaarvutused jne). See on samuti kokkupakkimata formaat, mis on isegi suuremate faili suurustega kui tavaline .ifc formaat.

·
IFCZIP: kokkupakitud versioon nii tavalisest kui ka xml-tüüpi formaadist, mis tagab failide suuruseks keskmiselt neljandiku originaalist.


Kas kiirsidemed töötavad IFC failidega?

IFC mudelit ei saa tuua ARCHICAD'i otse kiirsideme abil. Kui aga ühendada kiirsidemega projekti fail, mis sisaldab IFC faili avamisega või ühendamisega ARCHICAD elementideks konverteeritud andmeid, siis nende elementide IFC omadused sisalduvad kiirsidemes.

Kuidas saab kontrollida IFC mudeli ekspordi tulemusi?

Pärast IFC mudeli eksportimist on heaks tavaks kontrollida mudelit avades see uuesti ARCHICAD's või IFC vaatamise tarkvaras. On olemas mitmeid tasuta IFC vaatamise aplikatsioone:
·
Tekla BIMsight: www.teklabimsight.com

·
Solibri Model Viewer: www.solibri.com

·
DDS-CAD Viewer: www.dds-cad.net

·
Nemetschek IFC Viewer: www.nemetschek.co.uk/ifc

Lisainformatsiooni võib leida järgmisel aadressil: www.ifcwiki.org

Kus leida lisainfot IFC ja erialade vahelise andmete vahetusega töövoo kohta?

ARCHICAD Help all annab peatükk Interoperability - Koostöövõime üksikasjaliku ülevaate koostööalastest teemadest. Nende hulgas on soovituslikud ja efektiivsed töövood arhitektide ja konstruktsiooni/MEP/energiaarvutuste inseneride vahel, ARCHICAD omadused mudeli andmete vahetuseks ette valmistamisel, IFC alased kontseptsioonid, võimalused ja funktsioonid.
vahejoon
3D Ekspert OÜ
Vana-Lõuna 27
10134 Tallinn, EESTI (Estonia)
tel (+372) 50 37 624
info@3dekspert.ee
Abivahendid
Download ARCHICAD
BIM koolitus
õppeVIDEOD
õppeJUHENDID
onlain SEMINARID
Kogukonnad
Community
Twitter
Facebook
Youtube
LinkedIn
Info
hinnapäring / tellimine
pakkumised
uudised
sildipilv
nõuded süsteemile