3D EKSPERT Graphisoft Community TASUTA objektid BIMx Twinmotion Artlantis SOLIBRI AxisVM ArchiFrame ArchiLogs Videod logi sisse
3D EKSPERT

BIM tarkvara arhitektidele - projekteerijatele

ArchicadSOLIBRIBIMcloudBIMxTwinmotionArtlantisArchiFrameAxisVMKoolitusAbikeskusLisad
vahejoon

Abikeskus

AbikeskusOpen BIM põhitõedOpen BIMBIM tööprotsessBIM programmARCHICAD IFC ühilduvus
proovi ARCHICAD-i proovi SOLIBRI-t proovi AxisVM-i

Open BIM programm

OPEN BIM
vahejoon
Bond Bryan Architects
Bond Bryan Architects
Ehitussektori projektide võtmetähtsusega koostöö küsimused Erinevad lähenemised koostöö küsimuste lahendamiseks "Traditsioonilise" lähenemise tunnused "Platvorm" lähenemise tunnused "Avatud" lähenemise tunnused OPEN BIM liikumise eesmärgid Kes on OPEN BIM liikumise taga? Mida OPEN BIM mulle pakkuda võib? Miks peaks minu organisatsioon liituma OPEN BIM'ga? OPEN BIM'ga liitumise nõuded OPEN BIM'st saadav tulu tarkvara tootjatele OPEN BIM'st saadav tulu ehitussektori organisatsioonidele OPEN BIM'st saadav tulu ehitussektori projektidele Lisainformatsioon OPEN BIM kohta
vahejoon

Ehitussektori projektide võtmetähtsusega koostöö küsimused

Ehitussektori projektid sisaldavad isegi kõige väiksemates mahtudes kuhjaga koostöö alaseid väljakutseid. Edukalt lõpetatud hoone projekt on erinevate professionaalide nagu arhitektide, inseneride, töövõtjate ja alltöövõtjate koostöö tulemus. Sellistel professionaalidel on enamjaolt erinevad prioriteedid ja nad kuuluvad organisatsioonidesse milledel on tihti ka vastupidised huvid.
Sellest järelduvalt esinevad ehitussektori projektides järgmised koostöö alased küsimused:
·
Tõelise koostöö puudumine töövoos → osapooled ei koordineeri oma tööd; selle asemel jagatakse pooleli olevat dokumentatsiooni, et näidata projekteerimise eesmärki

·
Andmete konverteerimise käigus kaotatud informatsioon → rakendussisesed andmed tuleb konverteerida, et need avaneksid teiste osapoolte keskkondades

·
Andmete tõlgendamine teiste osapoolte poolt → andmetest saab alles siis reaalne informatsioon kui on kokku lepitud nende tõlgendamise protsessis

·
Teiste poolt loodud ehitusinformatsiooni piiratud kasutamine → ühe eriala poolt loodud projekteerimise andmeid ei saa integreerida teiste erialade keskkondadesse

·
Erialade vahelise andmevahetuse kestvuse puudumine → koostöö ei ole ühekordne andmete vahetus vaid on pidev mõlemasuunaline protsess

·
Mitmete erialade jaoks üldise koostöö keskkonna puudumine → ideaalselt sisaldab koostöö kõiki asjasse puutuvaid tegevusi nagu vastuolude kontrolli, koguste väljavõtet ja konstruktsiooni küsimusi

·
Detailse konstruktsiooni mudeli puudumine → hiline koostöö ja 2D joonistele kulutatud aeg sunnib konstruktsiooni arvutusteks kasutama visandeid või vananenud plaane


Erinevad lähenemised koostöö küsimuste lahendamiseks

Koostöö erinevate valdkondade vahel on läbinud pika arengu. Traditsiooniliselt esitasid erinevad osapooled erinevatel projekteerimise etappidel täies ulatuses välja trükitud dokumentatsiooni komplekti ja kasutasid siis valguslaudu, et koordineerida erinevaid hoone struktuure ja ehitussüsteeme. See lähenemine on tänagi veel väga populaarne paberi digitaalse vaste kasutajate seas: 2D DWG ja PDF failidel põhinev koostöö töövoog.
Seoses mudelil põhineva projekteerimise (BIM) saabumisega sisenes projekteerimise alane koostöö uude rikkalikuma hoone mudeli informatsiooni ajastusse. Koos BIM mudelitega on suurenenud ka nõudlus tõelise mudelitel põhineva koostöö järele. Esile kerkisid kaks põhimõtteliselt erinevat lähenemist: "platvorm" lähenemine, kus koostöö toimub kasutades ühe ja sama tarkvara paketi erinevaid harusid ja "avatud" lähenemine, kus erinevad tarkvara lahendused moodustavad mudelil põhineva koostöö aluse.

"Traditsioonilise" lähenemise tunnused

Traditsiooniline erialade vaheline koostöö tähendab tegelikult igasugust 2D koostööd nagu paber, DWG või PDF. Seda lähenemist võib kirjeldada järgnevalt:
·
Piiratud koostöö töövoogudes → kogu tööprotsess tugineb liialt käsitsi tööl ja osapoolte valmiduses

·
Mahukas andmete konverteerimine → kogu töövoog põhineb "lihtsustatud" vahendus formaatidel, mis omakorda põhjustab arvestatavat informatsiooni kadu

·
Teiste andmete mitte kasutamine → dokumenteerimise tavade erinevuste tõttu ei saa edastatud 2D andmeid praktilisel viisil edasi kasutada

·
Puudub põhjalik koostöö → töövoo 2D iseloomu tõttu ei saa projekti kooskõlastada ühes integreeritud keskkonnas


"Platvorm" lähenemise tunnused

Üks levinud viise mudelil põhinevale (BIM) koostööle on platvorm lähenemine, kus ühe ja sama tarkvara paketi erinevaid harusid kasutatakse binaarse ühilduvuse saavutamiseks. See pelgalt andmete tasemel ühilduvus võib jätta koostöö töövoogu tõsiseid lünki:
·
Ei toimu andmete konverteerimist → see lähenemine lubab pealtnäha, et tänu andmete konverteerimise täielikule elimineerimisele, lahenevad kõik koostöö probleemid. Kahjuks olenemata andmete formaadist haldavad erinevad erialad hoonete erinevaid struktuure ja kõik need vajavad töövoo tasemel koostööd

·
Teiste andmete piiratud kasutamine → kuigi platvorm lähenemine võib pakkuda põhjuseid jagatud BIM mudeli kasutamiseks, siis erinevad erialad, millel on erinevad vajadused ei võimalda sellist integreeritud lähenemist. Selles mõttes platvorm lähenemine ei paku eeliseid teiste lähenemiste ees

·
Ühilduvuse küsimused → platvorm lähenemise täieulatsuliku kasutamise eelduseks on karm kontroll, et kõik projektis osalejad kasutavad sama platvormi sama tarkvara versiooni. Selline nõue võib kergesti tekitada probleeme kui osalised kuuluvad erinevatesse iseseisvate projektide ja IT ajakavadega organisatsioonidesse


"Avatud" lähenemise tunnused

Teine levinud lähenemine, mis põhineb mudelil tugineval koostööl, soosib avatud koostöö töövoogusid seal, kus keerulised ettevõtete ja projektide struktuurid on täies ulatuses väärtustatud. See lähenemine tõstab esile suhtlust andmete tasemelt tööprotsessi tasemele ja teeb andmetest kõrgetasemelise informatsiooni kandja. Selle lähenemisega saab valida projekti osalejad nende professionaalse asjatundlikuse ja mitte kasutatava tarkvara alusel.
·
Süsteemi iseseisvus → nagu nimi ütleb, võimaldab avatud töövoog erinevatel erialadel osaleda protsessis oma parimate töövahenditega, ilma et kaotatakse mudelil põhineva koostöö eelised

·
BIM projekti andmete terviklikkus ja omand → vastavalt reaalse maailma nõuetele peavad erinevad erialad säilitama omandiõigusi ja vastutust oma projekteerimis andmete üle. Koos avatud koostöö töövoogudega on see täies ulatuses tagatud läbi paralleelsete andmestruktuuride välja töötamise ja kooskõlastamisega

·
Töövoogude läbipaistvus → avatud koostöö nõuab töövoogude ühilduvuse saavutamist läbi läbipaistvate protokollide ja andmete tõlgendamisel võimaldada avatud kasutajaliidest suvalise ühendust võtva tarkvaralahendusega


OPEN BIM liikumise eesmärgid

OPEN BIM liikumise ainsateks eesmärkideks on edendada koostöö töövooge paremini kooskõlastatud projektide nimel. Selle eesmärgi poole liigutakse põhiliselt läbi globaalselt avaliku OPEN BIM kaubamärgi, mida toetavad selged definitsioonid, spetsiifilised nõuded ja rakendamisel kaasa aitavad parimad lahendused.

Kes on OPEN BIM liikumise taga?

OPEN BIM liikumisele panid alguse kaks tarkvara arendajat - Tekla ja GRAPHISOFT ning seda toetavad paljud organisatsioonid. Samal ajal pole OPEN BIM mingi ekslusiivne klubi. OPEN BIM on kõikehõlmav liikumine, mis tervitab igat ehitussektori organisatsiooni, kes on valmis toetama üldisi eesmärke ja järgima kokkulepitud nõudeid.

Mida OPEN BIM mulle pakkuda võib?

OPEN BIM liikumine pakub erinevat kasu erinevat tüüpi organisatsioonidele (allpool loetletud) ja töövahendid kõigile liitujatele:
·
Selged nõuded täitmiseks

·
Põhjalikud suunised järgimiseks

·
Tasuta litsents OPEN BIM kaubamärgi kasutamiseks

·
Vabatahtlik registreerumine organisatsioonidele


Miks peaks minu organisatsioon liituma OPEN BIM'ga?

Üle kogu maailma on organisatsioonid kogenud koostöö küsimusi, millest rääkisime detailsemalt eelpool. Probleemide lahendamiseks on kasutatud erinevaid koostöö strateegiaid, nende hulgas paljudel juhtudel avatud koostöö töövoogu. Samal ajal avatud koostöö võtteid kasutati mitmetes ehitussektori keskkondades rohkem vajadusest kui ettekavatsetud strateegiast, et luua paremini kooskõlastatud projekte.
OPEN BIM liikumine tõstab avatud koostöö strateegilisele tasemele, kus sarnase mõtlemisega ehitus professionaalid toodavad paremini kooskõlastatud vähema arvu vigadega ja kõrgema kvaliteediga hoone projekte.
Kui teie ja teie organisatsioon jagab samu väärtusi, siis ühinemine OPEN BIM liikumisega pakub teile suuniseid, häid tavasid, ühise kaubamärgi ja rahvusvahelise nähtavuse, et anda oma projektidele maksimaalset väärtust. AVATUD KOOSTÖÖ → PAREM BIM!

OPEN BIM'ga liitumise nõuded

OPEN BIM programm tervitab lisaks tarkvara tootjatele ka ehitussektori organisatsioone ja ehitus projekte. OPEN BIM ™ logo garanteerib, et tarkvara lahendus, projekteerimise või inseneri büroo, või hoone projekt täielikult vastab avatud koostöö tingimustele. Vastavalt oma rollidele ehitussektoris nõustuvad OPEN BIM programmis osalejad täiel määral täitma järgnevaid nõudeid:
Tarkvara tootjad
·
Peab olema tarkvara arendaja; tarkvara on tunnustatud kui BIM lahendus ehitussektori tarvis

·
Peab täiel määral toetama IFC koostöö standardeid

·
Peab pühenduma OPEN BIM töövoogude lahenduste arendamisele

·
Peab avalikult toetama OPEN BIM lähenemise üleolekut

·
Peab edendama OPEN BIM programmi järgmistel viisidel:

Peab omama OPEN BIMile pühendatud sektsiooni firma veebilehel

Peab avaldama ametliku OPEN BIM definitsiooni selle sektsiooni avalehel

Peab kasutama ametlikku OPEN BIM logo igal selle sektsiooni veebilehel

Peab avaldama OPEN BIM programmi KKK dokumendi muutmata kujul oma veebilehel

Kui lisada OPEN BIM oma presentatsioonidesse siis peab lisama slaidid OPEN BIM presentatsiooni vormingust

Peab kasutama ametlikku OPEN BIM logo igas OPEN BIM teemaga seotud suhtluses

Võib kasutada OPEN BIM logo firma kommunikatsiooni vormingutes; sellisel juhul:

Peab järgima kasutamise juhiseid, mis on määratletud OPEN BIM kaubamärgi paketis

Organisatsioon ehitussektoris
·
Peab kasutama tarkvara lahendust eelpool defineeritud tarkvara tootjalt

·
Peab võtma kasutusele täieliku BIM töövoo oma projektide edastamisel

·
Peab võtma kasutusele mudelil põhineva koostöö töövoo suhtlusel teiste osapooltega olenemata nende tarkvara BIM võimekusest

·
Peab edendama OPEN BIM kontseptsiooni kohalikus/globaalses kogukonnas järgmistel viisidel:

Peab omama OPEN BIMile pühendatud sektsiooni firma veebilehel

Peab avaldama ametliku OPEN BIM definitsiooni selle sektsiooni avalehel

Peab kasutama ametlikku OPEN BIM logo igal selle sektsiooni veebilehel

Peab avaldama OPEN BIM programmi KKK dokumendi muutmata kujul oma veebilehel

Võib kasutada OPEN BIM logo projekti reklaamimiseks ja firma vormingutes; sellisel juhul:

Peab järgima kasutamise juhiseid, mis on määratletud OPEN BIM kaubamärgi paketis

Ehitussektori poolsed hoone projektid
·
Peavad võimaldama võrdset võimalust osaleda projektis olenemata kasutatud BIM tarkvarast

·
Peavad olema loodud kasutades lõpuni arendatud BIM töövooge kogu ehitusprotsessi vältel

·
Peavad olema täielikult kooskõlastatud kasutades OPEN BIM koostöö töövoogusid kogu ehitussektori protsessi vältel

·
Võib kasutada OPEN BIM logo projekti reklaamimiseks; sellisel juhul:

Peab järgima kasutamise juhiseid, mis on määratletud OPEN BIM kaubamärgi paketis


OPEN BIM'st saadav tulu tarkvara tootjatele

Tartkvara tootjate põhiline tulu liitumisel OPEN BIM liikumisega on selles, et nad saavad pakkuda oma klientidele avatud koostöö töövooge, mis tagavad konkurentsieelise kohalikul ehitusturul. OPEN BIM kaubamärk garanteerib, et välja töötatud lahendused vastavad OPEN BIM nõuetele ja ei tekita tarbetuid piiranguid ehitusfirmadele koostöös teiste osapooltega.

OPEN BIM'st saadav tulu ehitussektori organisatsioonidele

Kontrastiks suletud (või firmasisene) BIM'le, võimaldab avatud BIM strateegia ehitus professionaalidele suurt tulu:
·
Projektis osalejad võivad töötada oma eriala parima võimaliku lahendusega, ilma et riskiksid projekti teatud osadest kõrvale jätmisega.

·
Projektis osalejad saavad säilitada täieliku kontrolli tarkvara uuenduste üle.

·
Töövoogude integreerimine annab tulemuseks suuresti vähendatud koostöö vigade võimaluse võrreldes tavalise failide ühilduvusega erinevate tarkvara lahenduste vahel.

·
Tänu BIM avatud standarditele on ligipääs hoone andmetele tagatud kogu selle elutsükli, mille sisse kuulub ka ehitamine ja kasutamine, jooksul.


OPEN BIM'st saadav tulu ehitussektori projektidele

Hoone projektid oma tooted, millel on oma turg. Samal ajal kui erinevused ehitusmaterjalides ja tehnoloogiates vähenevad, võib "jätkusuutlikuse" märgistus suuresti tõsta potentsiaalset projekti väärtust. OPEN BIM liikumine lisab projektidele märgistuse, mis assotsieerub väga positiivsete omadustega. Selliste hoonete tulevastel omanikel, kasutajatel ja üürnikel on paremad väljavaated hoone mudeli edasiseks kasutamiseks kui see loodi OPEN BIM lähenemisega. Pidevalt pikenev hoone elutsükkel tähendab kasumlikumat tasuvusaega.

Lisainformatsioon OPEN BIM kohta

OPEN BIM' toetavad erinevad organisatsioonid, kes pakuvad lisainformatsiooni oma kodulehtedel. Lisainformatsiooni leidmiseks võite samuti külastada järgnevaid lehti:
tekla.com/openbim/ (Tekla)
graphisoft.com/openbim/ (GRAPHISOFT)
www.allplan.com/en/software/open-bim/open-bim-program.html (Allplan)
www.vectorworks.net/openbim/ (Vectorworks)
www.scia-online.com/en/openbim.html (Scia)
www.dds-cad.net/open-bim/ (Data Design System)
vahejoon
3D Ekspert OÜ
Vana-Lõuna 27
10134 Tallinn, EESTI (Estonia)
tel (+372) 50 37 624
info@3dekspert.ee
Abivahendid
Download ARCHICAD
BIM koolitus
õppeVIDEOD
õppeJUHENDID
onlain SEMINARID
Kogukonnad
Community
Twitter
Facebook
Youtube
LinkedIn
Info
hinnapäring / tellimine
uudised
sildipilv
nõuded süsteemile