3D EKSPERT Graphisoft Community TASUTA objektid BIMx Twinmotion Artlantis SOLIBRI AxisVM ArchiFrame ArchiLogs Videod logi sisse
3D EKSPERT

BIM tarkvara arhitektidele - projekteerijatele

ArchicadSOLIBRIBIMcloudBIMxTwinmotionArtlantisArchiFrameAxisVMKoolitusAbikeskusLisad
vahejoon

Abikeskus

AbikeskusOpen BIM põhitõedOpen BIMBIM tööprotsessBIM programmARCHICAD IFC ühilduvus
proovi ARCHICAD-i proovi SOLIBRI-t proovi AxisVM-i

Open BIM tööprotsess

Distsipliinide vaheline koostöö on eelnevatel aastakümnetel olnud lihtne protsess. Kasutades peamiselt 2D töövahendeid paigaldasid ehitusprofessionaalid "Xref" abil teineteise 2D jooniseid ja koordineerisid uuendusi/muudatusi käsitsi. Lihtne failide ühilduvus erinevate 2D aplikatsioonide vahel oli enam kui piisav selliseks koordineeritud protsessiks.
Nüüd tõstatab ehitise infomudel (BIM) distsipliinide vahelises koordineerimises seninägematuid probleeme. Lihtne failide ühilduvus ei paku enam piisavalt tulemusi sest keerulised BIM elemendid on spetsiifilised erinevatele erialadele ja BIM elementide osad ei ole enam pelgalt primitiivsed 2D jooned, rastrid jne.
Distsipliinide vaheline koostöö BIM lahenduste vahel nõuab tööprotsessi tasemel integreerimist (ühilduvust), et kindlustada mõlemapoolselt informatsiooni õigesti tõlgendamist ja toetada dünaamilist kahesuunalist tööprotsessi. Allpool olev video demonstreerib BIM distsipliinide omavahelise koostöö põhimõtteid.
Konstruktsioonide lahendused

Konstruktsioonide lahendused

ARCHICAD uued arengusuunad rõhutavad aina enam arhitektide ja konstruktorite vahelist efektiivset koostööd. Taoline koostöö nõuab usaldusväärseid mudeli andmete, arhitektuursete lahenduste ja ettepanekute jagamise ja arhiveerimise meetodeid. Samuti nõuab see kõikide osalejate poolsete iga hoone mudelis teostatud muudatuse haldamist, nii et inimlike eksituste tekkimise võimalus on viidud minimaalseks. ARCHICAD toetab kõiki peamisi mudeli ja andmete vahetus formaate ja mõningaid eriformaate, teiste seas ka näiteks intelligentset 3D mudelit, universaalset 2D joonist, dokumentatsiooni ja pildifaili formaate.
·
Lisainformatsioon konstruktsiooni erialadega koostöövõime kohta

·
Allalaetavad koostöövõime materjalid (IFC, Revit Connections, COBie)

·
Arhitektuurilise-konstruktsioonilise töövoo näide (juhtumiuuring)

Tehnosüsteemide lahendused

Tehnosüsteemide lahendused

Tänu hiljutistele tehnoloogilistele arengutele toetuvad projekteerimise professionaalid üha enam integreeritud töövoogudele. Kasutades IFC standardit ühise keelena saavad arhitektid ja tehnosüsteemide insenerid jagada ja koordineerida oma projekte, kasutades teiste erialade tööd viidetena.
·
Koostöövõimet tutvustavad allalaetavad materjalid (IFC, Revit Connections)

AVATUD koostöö

Samm 1 - elementide filtreerimine
BIM-põhine "AVATUD" omavaheline koostöö tööprotsess algab esmasest mudeli saatjast. Esimene samm on BIM mudeli ettevalmistamine ekspordiks niisugule kujule, et see vastaks vastuvõtva poole nõuetele. Peamine probleem, mida siin tuleb lahendada on "oluline info vs. müra" vahel ehk vastuvõttev pool ei vaja kunagi kogu BIM mudelit. Seda vastuolu saab lahendada erinevatel tasemetel alustades käsitsi mittevajalike elementide filtreerimisest, kuni keeruliste kihtide lahenduseni välja, aga seda kõike on võimalik teostada ka juba sisseehitatud filtrite abil nii nagu on seda näidatud selles videos.
Samm 1 - elementide filtreerimine
Samm 2 - elementide klassifitseerimine
Filtreerimine tagab, et ainult olulised elemendid on saadetud teisele osapoolele, aga see ei pruugi olla küllaldane, et saadetud informatsioon sobituks ülesehitusega, mis oleks optimaalne vastuvõtvale poolele oma töö jatkamiseks. Ekspordi protsessis on kontseptuaalsed erinevused erinevate valdkondade (ja erinevate tarkvarade) vahel ja selles kuidas neid andmeid käsitleda. Parim viis kuidas seda teha -- kui kasutatav formaat võimaldab -- on läbi elementide klassifitseerimise, nii nagu seda näidatakse selles videos.
Samm 2 - elementide klassifitseerimine
Samm 3 - mudeli omandus
Nüüd kui vastav osa BIM mudelist onõiges koosluses jõudnud vastuvõtvale poolele, siis tekib küsimus: Mida vastuvõttev pool teeb BIM mudeliga? Tavaliselt see sõltub sellest, kes vahetavad omavahel mudeleid ja veelgi olulisem on, mis koostöö etapis juba ollakse.Välja arvatud esimene samm, kus vastuvõttev pool võib otsustada üle võtta BIM mudeli osad või kogu mudeli, et kiirendada nende oma enda BIM mudeli ülesehituse loomist OPEN BIM tööprotsessis.

BIM mudeleid ei liideta kokku erinevatelt osalistelt üheks mudeliks, vaid mudeleid kasutatakse üksteise suhtes omavahelises koordineerimises kui referents mudeleid. Eesmärgiks on analoogselt lihtsalt peegeldada reaalse maailma ülesehitust, kus iga osaline vastutab täielikult oma poolt koostatud projekti osa eest nende enda BIM andmete ulatuses.

See video selgitab referents mudelite põhist tööprotsessi kontseptsiooni.
Samm 3 - mudeli omandus
Samm 4 - muudatuste juhtimine
Siiamaani olete näinud OPEN BIM tööprotsessi andmevahetuse ülesehitusega seonduvaid põhitõdesid. Selles protsessis on veel üks oluline mõõde - niisugune suhtlemine ei saa olla ainult ühesuunalinestaatiline. Reaalne koostööprotsess on kahesuunaline ja dünaamiline -- see tähendab info pidevat iteratiivset edasi-tagasi saatmist. Selle nõude täitmiseks vajab AVATUD koostöö - viimase sammuna - tööprotsessi tasemel tuge muudatuste juhtimiseks, kus "olemasolevad", "uued", "muudetud" ja "kustutatud" elemendid on intelligentsel kujul hallatud ja nende uuendused on selgelt jälgitavad nii informatsiooni selguse osas, saadetud andmepaketi suuruse (ainult muudetud elemendid) osas ja kujul, et vastuvõttev pool saaks neid muudatusi juhtida.

See video näitab, kuidas kasutada OPEN BIM tööprotsessis muudatuste juhtimist.
Samm 4 - muudatuste juhtimine
Nagu te ise veenduda võisite põhineb AVATUD koostöö protsess mõnedel üksikutel lihtsatel põhimõtetel, mida võib rakendada suvaliste BIM lahenduste vahel - seda muidugi läbi koostöö partnerite aktiivse osalemise. Selline OPEN BIM tööprotsessi "avatus" toob enneolematut kasu nii projekteerimisfirmadele kui ka projektides integreeritud projektide loomise (IPD - integrated project delivery) seisukohalt.